Navigácia

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA ZVOLEN
  Nám. mládeže 587/17
 • 045-5332418,
  0948 132 113,
  0908 969 859
Utorok 15. 6. 2021

Súkromná stredná odborná škola podnikania

Všeobecné informácie o škole ako aj aktuality nájdete na

www.skolapodnikania.sk

Novinky

 • Manuál „Návrat do škôl2021je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl, školských zariadení a materských škôl a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre deti a žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnuministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky. V súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou a na základe odporúčania epidemiologického konzília pristúpilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR k úprave formy vzdelávania. Zároveň je potrebné uviesť, že miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva môže rozhodnúť o ďalších, avšak len prísnejších opatreniach, ktoré môžu mať vplyv na priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach v danom regióne, ktorého sa tieto opatrenia týkajú. Platnosť a účinnosť COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR sa očakáva od 25. 1. 2021 (po zrušení aktuálneho zákazu vychádzania, ktorý platí do 24. 1. 2021).

 • Vážení pedagógovia, rodičia a žiaci,

  v súvislosti s návratom žiakov do škôl v mesiaci január 2021 a v súlade s odporúčaním MŠVVaŠ SR prinášame Vám nasledovné pokyny:

  od 11.01.2021 až do 24.01.2021 (plánované, môže dôjsť k zmene) sa všetci žiaci vzdelávajú dištančne, z domu, podľa platného rozvrhu pre on-line vyučovanie.

  od 22.01.2021 do 24.01.2021 je plánované testovanie žiakov, rodičov, zamestnancov, podľa výsledkov dotazníka z 18.12.2020, ktorý bol vykonaný k usmerneniu Návrat do škôl 2021.

 • Tieto podmienky platia od 12.10.2020 na základe rozhodnutia vydaného MŠVVaŠ SR číslo: 2020/17294:1-A1810 zo dňa 11.10.2020, v ktorom sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa §32 školského zákona.

  Podmienky:

  1. od 12. októbra 2020 do 14. októbra 2020 si žiaci nainštalujú všetky potrebné aplikácie pre on-line vyučovanie: MSteams, skolapodnikania.edupage.org, ZOOM, MS Office 365 online, ATF, Omega – demo verzia pre žiakov 3. a 4. ročníka, nástroje pre komunikáciu ema

Mapa

Novinky

Kontakt

 • SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA ZVOLEN
  Nám. mládeže 587/17
 • 045-5332418,
  0948 132 113,
  0908 969 859

Fotogaléria